Strona główna
               MOK-ZZRG KW S.A.
               MOK-ZZRG KHW S.A.
               MOK-ZZRG JSW S.A.
               MOK-ZZRG CSRG S.A.
  Wypadki
 
ZZRG
   MZK-ZZRG Katowicki Holding Węglowy S.A.


Widziane okiem związkowca - nie najnowsze nowości z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Niestety, od ukazania się ostatniego "Ratownika" nie możemy się pochwalić sukcesami na niwie funduszu płac dla pracowników KHW S.A. A właśnie ten temat jest najistotniejszy z punktu widzenia nas wszystkich, pracowników firmy. Osiągnięcia roku ubiegłego rozbudziły oczekiwania. Przypomnijmy. W roku 2008 pracownicy Holdingu uzyskali od 1 stycznia realny wzrost średniego wynagrodzenia o 14,4% i wzrost wartości posiłków profilaktycznych do wartości 13 zł. Ponadto zrównano wymiar deputatu węglowego dla wszystkich pracowników do poziomu 8 ton. Rzutem na taśmę, w listopadzie, po około miesiącu rozmów udało się podnieść jeszcze średnie wynagrodzenie o 0,7%. Ten wzrost średniej o 34,48 zł pozwolił wyjść z twarzą Prezesom. Powodem tego był oczywiście "dołek" finansowy na funduszach płac niektórych kopalń, który trzeba zasypać. Dołek spowodowany został w większości kopalń przez system motywacyjny. Oznacza to, że tylko część załogi, ta bezpośrednio produkcyjna mogła zasiąść do tego garnuszka. Tylko na niektórych kopalniach dorzucono wzrost do "karpiowego". Drugim elementem listopadowego porozumienia, który udało się wynegocjować jako zamiennik mniejszego niż żądaliśmy wzrostu średniej był wzrost wartość posiłku regeneracyjnego do poziomu 14,50 zł za dniówkę. Byliśmy zadowoleni, że kwota zapisana w porozumieniu tj. 5459,48 zł jest bazą wzrostu na rok 2009.

Nikt z nas wówczas nie przypuszczał, że kryzys dopadnie również nas, górników.

Wszelkie próby negocjowania wzrostu płac, do tej pory, spełzły na niczym. Sztywne stanowisko Zarządu KHW nie dopuszczało wzrostu bazy. Pikanterii negocjacjom dodały sygnały z Warszawy. Z jednej strony zakaz podwyżek, a z drugiej przymus utrzymania spokoju społecznego. Niestety, do końca lutego strona związkowa nie potrafiła nawet stworzyć jednolitego stanowiska pozwalającego wszcząć spór zbiorowy, nie mówiąc już o wspólnym określeniu żądań. Tylko jedna formacja działając indywidualnie, poszła w spór zbiorowy. Reszta, zdecydowanie większa i do tej pory, przynajmniej w sprawach finansowych zgodna, cały czas chciała rozmawiać. Niestety, do rozmowy trzeba dwóch stron. A druga strona, czyli Zarząd KHW nie chciał tych rozmów. Mało tego. Nie wywiązując się z zapisów Holdingowej Umowy Zbiorowej oraz zasłaniając się planowanym upublicznieniem akcji firmy zaprzestano informowania strony związkowej o faktach, planach i wynikach firmy istotnych dla pracowników. Zamiast tego prezesi przeistoczyli się w "związkowców" organizujących na koszt kopalń spotkania z wybranymi i dobranymi grupami pracowników przekazując im wybrane fakty z zakresu ekonomii okraszając je dołującymi wykresami. Całość doprawiano "torcikami" wskazującymi w graficzny sposób skąd można zabrać pieniędzy, "żeby wypłata wyglądała na większą". Celowo używam stwierdzenia "żeby wypłata wyglądała na większą", bo chęć podzielenia na dwanaście kawałków barbórki i czternastki nie dołoży pieniędzy pracownikowi w skali roku, a pozbawi go tradycyjnych wypłat i zastrzyku gotówki na koniec roku. Przy okazji sugerowano tym pracownikom, że prezesi chcą dać im zarobić, ale to właśnie związkowcy nie chcą dokonać zmian tak dla nich korzystnych. Niestety, właśnie ci związkowcy z niektórych central nie potrafią powiedzieć prezesom z jakimi pytaniami dzwonią i przychodzą ludzie do naszych biur. Może prezesi mają na nich jakieś haki? Może zadając takie pytania prezes pogniewa się na nich?

Na dzień dzisiejszy tj. 22 maja prawie wszystkie związki zawodowe, w tym my, złożyły pisma z żądaniem natychmiastowego przedstawienia wyniku spółki cztery miesiące i podjęcia rozmów w temacie wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie niższym niż zakładany w zatwierdzonym przez właściwych ministrów Planie Techniczno - Ekonomicznym dla KHW S.A. tj. 8%. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia z Zarządem. Jeśli będziemy musieli sięgnąć do Waszego poparcia to liczę na Wasz, drodzy czytelnicy, liczmy udział. A prezesom życzę mądrości życiowej w podejmowaniu decyzji i niech pamiętają, że nie tylko firmy płacą wyższy rachunek za prąd, gaz i wodę. Pracownicy naszej firmy, czyli my - również.

Andy


 
 
  MOK-ZZRG Polska Grupa
  Górnicza
  MOK-ZZRG Katowicki
  Holding Węglowy S.A.
  MOK-ZZRG Jastrzębska
  Spółka Węglowa S.A.
  MOK przy CSRG BYTOM
  ZOK-ZZRG Węglokoks S.A.

 
O nas - historia     Prezydium     Członkowie Zarządu Krajowego     Akty prawne     Informator "Ratownik"     Archiwum     Galeria     Linki     Kontakt