Aktualnie na stronie jest 1 gość, odwiedziło nas Dzisiaj: 20 , Wczoraj: 74
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
Aktualnosci

Artykuły


Obowiązki Zastępowego
- 18.05.2017
Zastępowy w czasie akcji odpowiedzialny jest za:
1.Wyznaczenie swojego zastępcy
2.Dopilnowanie kontroli aparatów przez ratownika podległego mu zastępu przed wyjściem z bazy
3.Ustalenie miejsca założenia masek , jeżeli okoliczności nie wymagają ich założenia przy wyjściu z bazy
4.Pobranie z bazy przez zastęp wyposażenia niezbędnego do wykonania zleconych prac
5.Dokonanie okresowej ( co 15 min.) kontroli zapasu tlenu w aparatach ratowniczych
6.Przeprowadzenie ponownej kontroli szczelności masek i stanu aparatów , zwłaszcza węży po przejściu trudnego odcinka
7.Utrzymanie łączności z bazą oraz dokonywanie pomiarów składu atmosfery i temperatury w miejscu pracy zastępów
8.W czasie akcji w trudnych warunkach mikroklimatu podczas pracy zastępu, zastępowy zobowiązany jest do bieżącej kontroli wilgotności względnej i temperatury otoczenia na wysokości twarzy z częstotliwością określoną przez kierownika akcji na dole. W razie, gdy temperatura otoczenia wzrośnie o 3ºC zastępowy powinien podjąć decyzję o wycofaniu zastępu do bazy, informując o tym kierownika akcji na dole
9.Zastępowy zobowiązany jest polecać dokonywanie kontroli tętna u każdego z ratowników, jeżeli u któregoś z ratowników zastępu nastąpiło przekroczenie tętna ponad 140 uderzeń na minutę, ratownik ten powinien wypoczywać do kolejnej kontroli tętna bez obciążenia.
zzrg

OSTATNIE Aktualności

zzrg

OSTATNIE Wypadki