Aktualnie na stronie jest 2 goście, odwiedziło nas Dzisiaj: 22 , Wczoraj: 80
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
ZZRG
Aktualnosci

Archwium


Znowu problemy z KA-60 !!!
Data publikacji: 17.05.2017

W dniu 29 października br. przeprowadzono kontrolą sprawności działania regeneracyjnych aparatów ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym typu KA-60 w kopalni „Mysłowice-Wesoła”. Skontrolowano łącznie 70 aparatów. W 40 aparatach stwierdzono usterki. W związku z mnogością usterek nie jestem dokładnie określić ilościowo uszkodzeń. Można je natomiast pogrupować w następujący sposób: 1. niezadziałanie naboju tlenowego – co najmniej w 7 aparatach, 2. uszkodzenie wężyka łączącego nabój tlenowy z pochłaniaczem – w co najmniej w 6 aparatach, 3. uszkodzenia kołnierza łączącego pochłaniacz z workiem oddechowym (w różnym stopniu) – w co najmniej 25 aparatach, 4. uszkodzenia węża oddechowego – w co najmniej 15 aparatach, 5. zniszczenie chemiczne kołnierza łączącego pochłaniacz z workiem oddechowym powodujące odpadnięcie worka oddechowego – w co najmniej 6 aparatach. Do kontroli skierowano aparaty w okresie gwarancyjnym, nie przekraczającym 5 lat od wprowadzenia do ruchu, rok produkcji 2009, rok wprowadzenia do ruchu 2010. Aparaty były używane wielokrotnie w ciągu doby i nie były przypisane do pracowników. Nie posiadły widocznych uszkodzeń mechanicznych, wszystkie indykatory były niebieskie, pracownicy używający aparaty byli przeszkoleni na okoliczność użycia aparatu KA-60 w warunkach dołowych. Wszystkie kontrolowane aparaty przeszły pomyślnie przegląd u producenta w okresie pomiędzy marcem a czerwcem 2013r. Kontrola odbyła się w obecności pracownika Działu Kontroli Wewnętrznej KHW S.A., Naczelnego Inżyniera, Głównego Inżyniera Wentylacji i Kierownika KSRG w KWK „Mysłowice-Wesoła”, WUG, OUG Katowice, przedstawicieli producenta, kierownika punktu wydawczego aparatów ucieczkowych, mechaników sprzętu ratowniczego, przewodniczącego OP ZZRG w Polsce w KWK „Mysłowice-Wesoła” i sporządzającego notatkę przewodniczącego ZZRG w Polsce przy KHW S.A. Z kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną i protokół opisowy. Niezwłocznie po zakończeniu kontroli podjęto kroki w celu eliminacji aparatów z kontrolowanego rocznika z ruchu, zastąpienia ich innymi sprawnymi aparatami oraz do Zarządu KHW S.A. i dyrektorów kopalń skierowano pismo ws. wycofania aparatów z ruchu. Zarząd KHW S.A. wydał oświadczenie o treści: W związku z wstępnymi uwagami wynikającymi z kontroli, zarząd KHW SA polecił wstrzymać - do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości - używania aparatów ze sprawdzanej partii pochodzącej z roku 2010. Kopalnie zastąpią te aparaty aparatami rezerwowymi. Przedstawiciele producenta na początku kontroli próbowali bagatelizować pomniejsze usterki, teraz zapewne wskażą pracowników jako sprawców uszkodzeń. Przypomnę o informacji powyżej, że ŻĄDEN z aparatów nie posiadał uszkodzeń zewnętrznych i przedstawiciele producenta nie kwestionowali tego faktu. Ale to już było. Mam nadzieję, że WUG i OUG Katowice jako uczestnicy kontroli zajmą stanowisko. Dla przypomnienia - poniżej linki do materiałów sprzed kilkunastu miesięcy na temat naszych działań w sprawie aparatów KA-60.

zzrg

OSTATNIE Aktualności

zzrg

OSTATNIE Wypadki